Lahti BMT -kiertotaloustapahtuma 8.5.2018

Bio-, muovi- ja tekstiilijätteiden kierrätyksen uusia liiketoimintamahdollisuuksia kartoitettiin Lahti BMT -kiertotaloustapahtumassa 8.5.2018. Suomeen tarvitaan jatkossa uusia kierrätysmateriaalien käsittely- ja jalostuslaitoksia. Päijät-Häme on sijainniltaan potentiaalinen alue kiertotalouden edistämiselle. Materiaalien kierrätyksen mahdollisuuksia käsiteltiin tapahtumassa asiantuntijoiden voimin.

 

Noin 60 % Päijät-Hämeen kotitalouksista on tällä hetkellä biojätteen erilliskeräyksen piirissä. Pientaloja ei velvoiteta erilliskeräykseen, mutta noin 60 % omakotitalouksista kompostoi biojätteensä Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n toimitusjohtaja Tuula Honkasen mukaan. Jatkossa biojätettä yritetään saada entistä enemmän pois sekajätteen seasta, jotta materiaalien kierrätys olisi helpompaa. Biojätteestä voidaan ravinteiden talteenoton lisäksi tehdä esimerkiksi liikennepolttoainetta.

 

Toimitusjohtaja Vesa Soini Suomen Uusiomuovi Oy:stä painotti, että muovin tiukentuvien kierrätysvelvoitteiden saavuttaminen ei onnistu pelkästään Rinki -ekopisteiden kautta vaan tarvitaan myös muovien kiinteistökeräystä, laitosmaista lajittelua ja kierrätysteknologian kehitystä. Kuluttajien rooli on merkittävä, koska syntypaikkalajiteltu muovi on laadultaan parempaa kuin laitosmaisesti lajiteltu. Kierrätystavoite pakkausmuoveille on 50 % vuonna 2025. Kierrätysaste on tällä hetkellä noin 25 %. Kierrätystavoitteen saavuttamiseksi Suomeen tarvitaan myös uutta muovin jalostuskapasiteettia.

 

EU:n jäsenmaiden on järjestettävä tekstiilien erilliskeräys vuoteen 2025 mennessä. Tällä hetkellä noin 20 % kotitalouksien poistotekstiileistä kerätään. Suurin osa keräyksestä tapahtuu hyväntekeväisyysorganisaatioiden toimesta. Erilliskeräystä suurempi haaste on kuitenkin kierrätyskuitujen hyödyntäminen uusina tuotteina. Kuituja hyödynnetään muun muassa eristemateriaaleina, öljyntorjuntatuotteina ja huonekalujen pehmusteina. Lisäksi niistä on jopa mahdollista kehrätä uutta lankaa. Tulevaisuudessa Suomessa on tarve 2-3:lle keskitetylle tekstiilien jalostuslaitokselle.

 

Lahti BMT –kiertotaloustapahtuma järjestettiin osana Kiertoliike – Päijät-Hämeen kiertotalousmalli ja uudet liiketoimintamahdollisuudet –projektia, mikä toteutetaan vuosina 2016-2018 Euroopan aluekehitysrahaston tuella. Projektia koordinoi LAMK, kumppaneinaan LUT:n Lahden yksikkö, Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy, Muovipoli Oy ja Lahden Työn Paikka Oy.