Ravinnekierrot ja uusiutuva energia kehittämiskohteina Päijät-Hämeessä

Päijät-Hämeen kiertotalouden tiekartan painopisteet päivitettiin syyskuussa 2018. Päivitys toteutettiin maakuntaliiton isännöimässä työpajassa, johon osallistui kuntien, yritysten ja korkeakoulujen edustajia. Tärkeimmiksi ajankohtaisiksi painopistealueiksi nousivat biotalous, uusiutuva energia ja kiertotalouden demonstraatioympäristöjen kehittäminen.

Ravinnekiertojen tehostamiseen tulee panostaa esimerkiksi biojätteen ja jätevesilietteen hyödyntämisen kautta. Uusiutuvan energian käytön edistäminen ja muun muassa sähkö- ja biokaasukulkuvälineiden lisääminen sekä kestävän liikkumisen palvelut nousivat tärkeinä esiin. Lisäksi kiertotalouden pilotti- ja demonstraatioympäristöjen kehittäminen nähtiin tärkeänä sisältönä maakunnan profiloitumisessa. Yhteisesti todettiin, että kuluttajanäkökulman tulee olla vahvasti läsnä kaikessa kiertotalouteen liittyvässä kehittämisessä.

Päijät-Hämeen tiekartta kohti kiertotaloutta on huomioitu hyvänä käytänteenä myös EU-tasolla. Tiekartta on kerännyt kansainvälistä huomiota Lahden ammattikorkeakoulun vetämän BIOREGIO -projektin kautta.

Jatkossa Päijät-Hämeen kiertotalousryhmä vastaa tiekartan päivittämistä ja painopistealueiden priorisointia tullaan tekemään säännöllisesti.

About The Author