Ajankohtaista

Ravinnekierrot ja uusiutuva energia kehittämiskohteina Päijät-Hämeessä

Päijät-Hämeen kiertotalouden tiekartan painopisteet päivitettiin syyskuussa 2018. Päivitys toteutettiin maakuntaliiton isännöimässä työpajassa, johon osallistui kuntien, yritysten ja korkeakoulujen edustajia. Tärkeimmiksi ajankohtaisiksi painopistealueiksi nousivat biotalous, uusiutuva energia ja kiertotalouden demonstraatioympäristöjen kehittäminen. Ravinnekiertojen tehostamiseen tulee panostaa esimerkiksi biojätteen ja jätevesilietteen hyödyntämisen kautta. Uusiutuvan energian käytön edistäminen ja muun muassa sähkö- ja biokaasukulkuvälineiden lisääminen sekä kestävän liikkumisen palvelut

Read More...

Kiertotalousprojektit

  Päijät-Hämeen tiekartan tavoitteita edistetään esimerkiksi Lahden ammattikorkeakoulun projekteissa. Projektien rahoittajina toimivat Euroopan aluekehitysrahasto, maaseuturahasto, Urban Innovative Actions, Tekes, Sitra ja Euroopan sosiaalirahasto. Alla on esitelty tiekarttaan liittyviä projekteja.   Materiaalikierrot   Kiertoliike Päijät-Hämeen tiekartta on toteutettu osana Kiertoliike-projektia. Projektissa on tehty lisäksi mm. alueellisia materiaalivirtaselvityksiä, korjauspalveluiden pilotteja, KierrätysPaikka Kujalan pilotointia sekä kiertotalouden liiketoimintamalleihin liittyviä

Read More...

Lahti BMT -kiertotaloustapahtuma 8.5.2018

Bio-, muovi- ja tekstiilijätteiden kierrätyksen uusia liiketoimintamahdollisuuksia kartoitettiin Lahti BMT -kiertotaloustapahtumassa 8.5.2018. Suomeen tarvitaan jatkossa uusia kierrätysmateriaalien käsittely- ja jalostuslaitoksia. Päijät-Häme on sijainniltaan potentiaalinen alue kiertotalouden edistämiselle. Materiaalien kierrätyksen mahdollisuuksia käsiteltiin tapahtumassa asiantuntijoiden voimin.   Noin 60 % Päijät-Hämeen kotitalouksista on tällä hetkellä biojätteen erilliskeräyksen piirissä. Pientaloja ei velvoiteta erilliskeräykseen, mutta noin 60 % omakotitalouksista

Read More...