Materiaalikierrot

Muovijäte

Päijät-Hämeen alueella muodostuu muovijätettä noin 39 300 tonnia vuodessa (2015). Muovijäte ohjautuu pääasiassa energiahyötykäyttöön. Noin 11 % muovijätteestä uusiokäytetään materiaalina. Muovijätteen materiaalikäytöstä noin 55 %  tapahtuu ulkomailla.   Mahdollisuuksia muovien kierron tehostamiseksi: muovijätteen keräys, lajittelu ja pesu muovijätteen erottaminen energiajätteestä materiaalikäytön lisääminen   Materiaalivirtaselvitys on toteutettu osana ”Kiertoliike-Päijät-Hämeen kiertotalousmalli ja uudet liiketoiminta-mahdollisuudet ” –projektia: https://kiertoa.wordpress.com/

Read More...

Tuhka

Päijät-Hämeessä tuhkaa tuotetaan seuraavissa kunnissa: Hartola, Heinola, Hollola, Lahti, Kärkölä, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Alueella muodostuu tuhkaa noin 75 000 tonnia. Siitä noin 55 % hyötykäytetään. Pääasiallinen hyödyntämiskohde on maarakentaminen, erityisesti kenttärakentaminen. Lannoitteena käytetään keskimäärin noin 1000 tonnia vuodessa.   Mahdollisuudet tuhkan hyödyntämisen lisäämiseksi: tierakentaminen (yksityistiet) puhdistus- ja käsittelymenetelmät digitaalisuus   Materiaalivirtaselvitys on toteutettu osana

Read More...

Tekstiilijäte

Tekstiilijätteestä ei ole saatavilla aluetason tilastotietoa. Päijät-Hämeen alueella arvioidaan muodostuvan noin 3370 tonnia tekstiilijätettä vuodessa. Arvio perustuu TEXJÄTE-hankkeen tietoihin suhteutettuna alueen väkilukuun. Noin 11 % tekstiilijätteestä ohjautuu materiaalikäyttöön.   Mahdollisuudet tekstiilien kierron lisäämiseksi: tekstiilien kierrätys materiaaliksi tekstiilien tunnistus- ja lajittelu kansallisen tason yhteistyö   Materiaalivirtaselvitys on toteutettu osana ”Kiertoliike-Päijät-Hämeen kiertotalousmalli ja uudet liiketoiminta-mahdollisuudet ” –projektia: https://kiertoa.wordpress.com/

Read More...

Puujäte

Päijät-Hämeessä muodostuu puujätettä 371 200 tonnia vuodessa. Se on pääosin metsäteollisuuden sivutuotteita. Lisäksi alueelle tuodaan noin 138 600 tonnia  jätepuuta (purkupuu). Noin 19 % puujätteestä käytetään materiaalina.   Mahdollisuudet puun hyödyntämisen lisäämiseksi: hyödyntäminen paikallisesti syntypaikassa (CHP-tuotanto) materiaalihyötykäytön lisääminen Materiaalivirtaselvitys on toteutettu osana ”Kiertoliike-Päijät-Hämeen kiertotalousmalli ja uudet liiketoiminta-mahdollisuudet ” –projektia: https://kiertoa.wordpress.com/

Read More...

Metalli

Päijät-Hämeen alueella kerätään metallia, SERia, kodinkoneita ja romua yhteensä noin 60 620 tonnia ja alueelle tuodaan 2 570 tonnia metallia muualta Suomesta. Alueen sähkö- ja elektroniikkaromusta jää yhä noin puolet keräämättä eli noin 2 miljoonaa kiloa vuodessa. Mahdollisuudet lisätä hyötykäyttöä: digitaalisuus Materiaalivirtaselvitys on toteutettu osana ”Kiertoliike-Päijät-Hämeen kiertotalousmalli ja uudet liiketoiminta-mahdollisuudet ” –projektia: https://kiertoa.wordpress.com/

Read More...