Tekstiilijäte

Tekstiilijätteestä ei ole saatavilla aluetason tilastotietoa. Päijät-Hämeen alueella arvioidaan muodostuvan noin 3370 tonnia tekstiilijätettä vuodessa. Arvio perustuu TEXJÄTE-hankkeen tietoihin suhteutettuna alueen väkilukuun. Noin 11 % tekstiilijätteestä ohjautuu materiaalikäyttöön.

 

Mahdollisuudet tekstiilien kierron lisäämiseksi:

  • tekstiilien kierrätys materiaaliksi
  • tekstiilien tunnistus- ja lajittelu
  • kansallisen tason yhteistyö

 

Materiaalivirtaselvitys on toteutettu osana ”Kiertoliike-Päijät-Hämeen kiertotalousmalli ja uudet liiketoiminta-mahdollisuudet ” –projektia: https://kiertoa.wordpress.com/

About The Author