Energia

Rakennusbetoni- ja Elementti Oy

Hollolassa toimiva Rakennusbetoni- ja Elementti Oy on huomioinut toiminnassaan ympäristön arvot jo yli 50 vuoden ajan. Nykyisin toimintaa ja tuotteita kehitetään voimakkaasti kiertotalouden periaatteita huomioiden. Sivuvirtoja on pienennetty mm. jätteiden lajittelun ja hyötykäytön tehostamisella. Loppusijoitukseen kaatopaikoille menee nykyisin enää vain noin yksi prosentti kaikesta jätteestä.   Yritys hyödyntää kaiken tuotannossa syntyvän prosessiveden. Myös betoniautojen pesuvesistä

Read More...