Materiaalikierrot

Rakennusbetoni- ja Elementti Oy

Hollolassa toimiva Rakennusbetoni- ja Elementti Oy on huomioinut toiminnassaan ympäristön arvot jo yli 50 vuoden ajan. Nykyisin toimintaa ja tuotteita kehitetään voimakkaasti kiertotalouden periaatteita huomioiden. Sivuvirtoja on pienennetty mm. jätteiden lajittelun ja hyötykäytön tehostamisella. Loppusijoitukseen kaatopaikoille menee nykyisin enää vain noin yksi prosentti kaikesta jätteestä.   Yritys hyödyntää kaiken tuotannossa syntyvän prosessiveden. Myös betoniautojen pesuvesistä

Read More...

Wipak Oy

Nastolassa sijaitseva Wipak Oy on johtava monikerroskalvojen tuottaja. Yritys tarjoaa korkealuokkaisia pakkausmateriaaleja ja –ratkaisuja elintarviketeollisuudelle sekä steriilejä pakkauksia ja materiaaleja terveydenhuoltoon ja terveydenhoitoteollisuudelle. Wipak Oy toteuttaa kiertotalouden toimintamalleja monella tapaa tuotannossaan.   Tuotannon sivuvirroista noin puolet hyödynnetään materiaalina ja puolet energiana. Jätteet lajitellaan huolellisesti jo niiden syntypaikalla. Jätejakeiden jäljitettävyys on erittäin tärkeä tekijä, minkä vuoksi

Read More...