Oy Hartwall Ab

Oy Harwall Ab avasi modernin tuotantolaitoksen ja logistiikkakeskuksen Lahden Kujalaan vuonna 2003. Yritys pyrkii aktiivisesti pienentämään ympäristövaikutuksiaan, vähentämään käytettävän materiaalin määrää sekä tehostamaan kierrätettävien materiaalien hyödyntämistä.

 

 

Ympäristövaikutuksia on pienennetty tehokkaasti mm. tehostamalla jakelukanavia ja kehittämällä pakkauksia. Autojen täyttöasteen ja kuljetusreittien optimoinnilla kuljetukset vähenivät vuodesta 2015 vuoteen 2016 yli 600 000 km. Vuonna 2016 säästyi n. 50 000 kg alumiinia ohentamalla juomatölkin kantta ja n. 60 000 kg PET-materiaaleja keventämällä muovipulloja. Samana vuonna syntyi myös lähes 150 000 kg vähemmän pakkausjätettä, kun paperiset monipakkaukset korvattiin aaltopahvisalkuilla.

 

 

Kaikki Hartwallin juomat sisältävät hiilidioksidia ja puolet sen tarpeesta katetaan hyödyntämällä oluen käymisprosessissa syntyvää hiilidioksidia. Hiilidioksidi otetaan talteen, nesteytetään ja puhdistetaan, minkä jälkeen se palautetaan takaisin tuotantoon. Oluen suodatusjärjestelmän päivitys vuoden 2015 lopussa vähensi suodatukseen tarvittavan veden määrää, pienensi tuotehävikkiä sekä minimoi jätekustannukset.

Juomanvalmistuksen ylijääneestä hiivasta ja nesteistä valmistetaan bioetanolia panimon yhteydessä sijaitsevassa St1:n bioetanolin valmistuslaitoksessa. Oluenvalmistuksesta jäljelle jäävä mäski kierrätetään rehuksi. Yrityksen tuottamasta kokonaisjätemäärästä hyödynnetään eri tavoin noin 98%.

Oluen valmistuksessa käytetystä ohrasta yli 90 % saadaan pelloilta, jotka sijaitsevat alle sadan kilometrin säteellä tuotantolaitoksesta. Lisäksi ohran mallastus tapahtuu alle kymmenen kilometrin päässä tehtaalta.

 

About The Author