Rakennusbetoni- ja Elementti Oy

Hollolassa toimiva Rakennusbetoni- ja Elementti Oy on huomioinut toiminnassaan ympäristön arvot jo yli 50 vuoden ajan. Nykyisin toimintaa ja tuotteita kehitetään voimakkaasti kiertotalouden periaatteita huomioiden. Sivuvirtoja on pienennetty mm. jätteiden lajittelun ja hyötykäytön tehostamisella. Loppusijoitukseen kaatopaikoille menee nykyisin enää vain noin yksi prosentti kaikesta jätteestä.

 

Yritys hyödyntää kaiken tuotannossa syntyvän prosessiveden. Myös betoniautojen pesuvesistä erotetaan vesi, kiviaines sekä betoni. Vesi ja kiviaines pystytään hyödyntämään uudelleen tuotannossa, toisin kuin pastamainen betonijäte. Puhtaalle betonille olisi käyttöä mm. maan- ja teidenrakennuksessa. Lainsäädäntö kuitenkin rinnastaa puhtaan betonin purkubetoniin, mikä vaikeuttaa sen käyttöä em. tarkoitukseen.

 

Betoniautojen pesuvedestä erotettua kiviainesta

 

AKO-seinäelementti on hyvä esimerkki siitä, miten tuotteita voidaan kehittää kiertotalouden hengessä. Kevytsorabetonista valmistetun ontelorakenteisen seinäelementin kierto on käytännössä suljettu, eikä jätettä juuri synny. Laatan valmistuksessa syntyneet hukkapalat on mahdollista ajaa murskauksen jälkeen takaisin tuotantoon uusien laattojen raaka-aineeksi. Myös laattojen asennusvaiheessa esim. porauksesta syntyneet hukkapalat voidaan kerätä ja toimittaa takaisin tehtaalle, missä palat murskataan ja niistä voidaan tehdä taas uusia elementtejä. Näin on toimittu muutamilla rakennustyömailla ja niiltä ei ole syntynyt AKO-seinäelementtien asennuksesta jätettä lainkaan.

 

Laitteisto, jolla erotetaan toisistaan kiviaines, vesi ja sementti

 

Rakennusbetoni- ja Elementti Oy on kehittänyt Helsingin Yliopiston kanssa yhteistyössä viherkattoa jo neljän vuoden ajan. Viherkattoa on yrityksen kattopinta-alasta yli 200 m2. Viherkatto pystyy pidättämään jopa 80% sinne sataneesta vedestä ja sen avulla voidaan vähentää merkittävästi tehdasalueella syntyvän huleveden määrää. Viherkatolta valuvien suotovesien määrää ja laatua tutkitaan jatkuvasti. Viherkatossa testataan myös erilaisia kierrätysmateriaalien toimivuutta. Sen eri kerroksiin on käytetty mm. kompostimultaa, kevytbetonin sivutuotteena syntyvää soraa, lumppukuidusta tehtyä huopaa, sahoilta ylijäänyttä havupuuhaketta sekä Vesijärvestä kunnostuksen yhteydessä niitettyä järviruokoa. Viherkatolla edistetään luonnon monimuotoisuutta suosimalla kotoperäisiä harvinaistuneita ketokasveja. Katolla tutkitaan lisäksi biohiilen, mykorritsasienen ja eliöstön ekologista toimintaa.

 

 

Viherkatto

 

 

Viherkaton suotovesiä tutkitaan koko ajan

 

 

Rakennusbetoni- ja Elementti Oy oli ensimmäinen hakijayritys, joka ilmoittautui Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen toimenpideohjelmaan. Yritys on sen myötä sitoutunut energiansäästötavoitteisiin, joihin pyritään mm. siirtymällä led-pohjaiseen valaistukseen ja investoimalla henkilöstön koulutukseen, energiatehokkaisiin laitteistoihin ja aurinkoenergiaan. Yrityksen katolla onkin jo nyt noin 400 m2 aurinkopaneeleita ja yritys tuottaa energiantarpeestaan kymmenisen prosenttia aurinkovoimalla.