Tervetuloa Kohti kiertotaloutta

Päijät-Hämeen kiertotalouden etenemissuunnitelmassa määritellään tavoitteet ja toimenpiteet kiertotalouden
saavuttamiseksi Päijät-Hämeen alueella. Tiekartta julkaistiin vuonna 2017 ja se
laadittiin yhteistyössä alueen avaintoimijoiden kanssa.

Kiertotaloudesta

Kiertotalous maksimoi materiaalien ja niiden arvon säilymisen liikkeessä mahdollisimman pitkään. Hyvinvoinnin kasvu ei enää perustu luonnonvarojen tuhlaavaan käyttöön, vaan palvelut ja digitaalisiin ratkaisuihin perustuva älykkyys korvaavat tavaroiden omistuksen. Kyse ei ole vain kierrätyksestä vaan myös raaka -aineiden tuotannosta, materiaalien käsittelystä ja tuotteiden valmistuksesta, jakelusta, kaupasta ja kulutuksesta.

Kolme teemaa ja alueelliset tavoitteet

Materiaalisyklit

Kehitä digitaalisia alustoja, joiden avulla yritykset voivat käsitellä sivuvirtaliikennettä logistisesti tehokkaalla tavalla ja siten kierrättää materiaalit tehokkaammin. Tällä hetkellä esimerkiksi LAB -ammattikorkeakoulu kehittää digitaalista tiedonhallintaa ja uutta tekstiilien kierrätykseen liittyvää liiketoimintaa.

Biotalous

Suomen Provinssiliitto ja sen sidosryhmät ovat laatineet Päijät-Hämeen biosyklisen talouden toimintasuunnitelman, jossa asetetaan konkreettisia tavoitteita kiertotalouden edistämiseksi. Voit lukea kiertotalouden toimintasuunnitelman

Energia

Päijät-Häme on Hinkun maakunta. Hinkun maakunnat yhdessä alueen Hinkun kuntien kanssa sitoutuvat vähentämään maakunnan kasvihuonekaasupäästöjä 80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta.

Uudet palvelut

Alueelliset toimenpiteet

Develop new material- and energy-efficient housing and mobility solutions for everyday life. Residential and condominium-specific flea markets, some groups, etc.

Alueellinen tavoite

Uusi liiketoiminta uusilla tavoilla kuluttaa ja vaihtaa omistajaa. Yksi hallitusohjelman lippulaivahankkeista on luoda digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristö.

Tavoitteet kansallisella tasolla

In its publication “The Sharing Economy in Finland - Current Status and Growth Prospects”, the Ministry of Employment and the Economy estimates

0 K
Biosyklinen talous
0
Keskukset
0
Projektit
0 +
Onnelliset asiakkaat

Uraauurtava

Lahti on Euroopan ympäristöpääkaupunki vuonna 2021. Pääkaupunkivuoden tapahtumia Lahdessa ovat muun muassa: Ecocity Forum 9-11.9.2020 ja Ecotourism Seminar helmikuussa 2021.

Uusimmat blogistamme

Tiekartta

Ensimmäinen etenemissuunnitelman päivitys tehtiin syyskuussa 2018 ja toinen olennainen päivitys saatiin päätökseen tammikuussa 2020. Päijät-Hämeen etenemissuunnitelma on otettu huomioon myös hyvänä
käytännönä EU: n tasolla BIOREGIO-hankkeen kautta.