Päijät-Häme etenemissuunnitelma kohti kiertotaloutta

Päijät-Häme etenemissuunnitelma kohti kiertotaloutta

Lokakuussa 2017 Päijät-Hämeen alue käynnisti kiertotalouden etenemissuunnitelman osana alueellista talousstrategiaa vuosille 2018–2021. Tiekartta sopii Suomen kansalliseen kiertotalouden kehykseen, mutta kehittää yhdeksälle kunnalle yhteisen strategian kansallisten tavoitteiden toteuttamiseksi aluetasolla. Etenemissuunnitelmassa on viisi pääteemaa, joista jokaiselle on asetettu alueelliset tavoitteet ja toimet. Se on elävä asiakirja, jonka vuosittaiset päivitykset on suunniteltu tunnistamaan uusia mahdollisuuksia ja ottamaan mukaan uusia toimijoita.

Ongelma

Alue on ollut 1990 -luvulta lähtien ympäristöteknologian edelläkävijä. Kun otetaan huomioon alueen vahva osaaminen ympäristöteknologiasta ja cleantechista, Päijät-Hämeen visiona on olla ”menestyvä resurssitehokas alue” vuonna 2030.

Päijät-Hämeen

Ratkaisu

Kun otetaan huomioon kiertotalouden tarjoamat mahdollisuudet Päijät-Hämeen seudulle, alue julkaisi lokakuussa 2017 etenemissuunnitelman kohti kiertotaloutta osana alueellista talousstrategiaa vuosille 2018–2021. Laatua koordinoi Lahden ammattikorkeakoulu tiiviissä yhteistyössä alueneuvoston ja paikallisten sidosryhmien, kuten alue- ja kuntaviranomaisten, korkeakoulujen, aluekehitysyhteisön sekä julkisten ja yksityisten yritysten kanssa. Päijät-Hämeen etenemissuunnitelmassa on viisi pääteemaa, joista jokaiselle on asetettu alueelliset tavoitteet ja toimet. Pääaiheita ovat:

– Suljetut teknisten virtojen silmukat lisäarvon luomiseksi

– Kestävä liiketoiminta bio-kiertotaloudesta

– Kohti energian omavaraisuutta kestävillä liikenne- ja energiaratkaisuilla

– Jaettu talous luo uusia kulutusmalleja ja liiketoimintamahdollisuuksia

– Kokeile ja esittele innovatiivisia kiertotalousratkaisuja

Koska panosta haettiin koko alueelta työpajojen ja keskustelujen, sidosryhmien kuulemisen ja muiden epävirallisten kontaktien kautta, aluevaltuusto loi huomattavaa innostusta ja ostoa koko alueella ja loi perustan onnistuneelle täytäntöönpanolle. Etenemissuunnitelma on elävä asiakirja, ja vuosittaiset päivitykset on suunniteltu tunnistamaan uusia mahdollisuuksia ja ottamaan mukaan uusia toimijoita.

Tulokset

Kiertotalouden mahdollisuuksien odotetaan luovan kasvua ja liiketoimintaa Päijät-Hämeessä tulevaisuudessa, vahvistavan alueen logistisesti merkittävää sijaintia ja rohkeaa Päijät-Hämeen profiilia kestävän kehityksen alueena. Kiertotalous luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia, tuotteita ja palveluita. Uudet palvelut ja kiertotalouden koulutus eri tasoilla lisäävät valmiuksia ja tarjoavat yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja tietoa siirtymällä kestävään talouteen.

Paikalliset toimijat edistävät kiertotalouden biotaloutta

Päijät-Hämeessä maakuntaneuvosto on johtanut alueellista biotalouden työryhmää vuodesta 2016 lähtien. Ryhmään kuuluu edustajia eri aloilta: hallinto, kunnat, elinkeinoelämä ja korkeakoulut. Vuonna 2018 toimintaryhmän laajentumisen vuoksi ryhmän nimi muutettiin Päijät-Hämeen kiertotalousryhmäksi. Ryhmä on toiminut alueellisena sidosryhmänä useissa hankkeissa, mukaan lukien BIOREGIO. BIOREGIO-Alueelliset kiertotalousmallit ja parhaat saatavilla olevat teknologiat biologisille virroille keskittyvät biopohjaisen kiertotalouden kehittämiseen.

Kiertotalouden talouskehitys

Alueellinen sidosryhmä kokoontuu säännöllisesti keskustelemaan kiertotalouden kehityksestä ja biopohjaisen kiertotalouden toimintasuunnitelman täytäntöönpanosta. Nykyisten rajoitusten vuoksi Kiertotalousryhmä kokoontui verkossa 8.4.2020.