Päijät-Häme on saavuttanut Hinkun alueen aseman vuonna 2019. Hinku-verkoston alueet ja kunnat ovat sitoutuneet vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään 80% vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Kaikki Hinkun kunnat ovat allekirjoittaneet kuntien energiatehokkuussopimuksen. Sopimuksen myötä kunnat ovat sitoutuneet vähentämään energiankulutustaan ​​7,5% vuosina 2017–2025 osana kansallista ohjelmaa.

Päijät-Hämeen alueneuvosto tekee yhteistyötä kuntien kanssa määrittääkseen, kuinka monta yksityistä taloa käytetään edelleen öljyyn lämmitykseen. Talon omistajille tiedotetaan mahdollisuuksista siirtyä kestävämpiin lämmitysmuotoihin ja parantaa energiatehokkuutta

Lahden kaupunki tutkii vaihtoehtoja nykyisen asuinrakennuksen energiankulutuksen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi kustannustehokkaasti. Toiminta keskittyy Lahden Talot -vuokra -asuntojen kunnostamiseen ja energiatehokkuuden parantamiseen. Vähähiiliset ratkaisut vuokra- ja omakotitalojen korjausrakentamiseen on osa laajempaa kansallista CANEMURE (Carbon Neutral Municipal and Regions) -hanketta.

Alueella on käynnissä kansainvälinen yhteistyö uusiutuvan energian käytön lisäämiseksi ja energiatehokkuuden parantamiseksi teollisuudessa esimerkiksi RESINDUSTRY- ja pk-yritykset-hankkeiden avulla.

Lahti Energyn uusi bioenergialaitos Kymijärvi III tukee alueellista energianmuutosta korvaamalla hiili biopolttoaineella kaukolämmön tuotannossa. Kaupunki lämmitetään nyt kierrätyspolttoaineella ja paikallisella, sertifioidulla puulla. Muutos vähensi Lahti Energyn hiilidioksidipäästöjä merkittävästi.

Maaseudulla kehitetään maatalouden energiaekosysteemejä ja hajautettuja uusiutuvan energian ratkaisuja. Hajautetut uusiutuvan energian ratkaisut luovat uusia liiketoimintamahdollisuuksia esimerkiksi erilaisten energiaan liittyvien palvelujen kautta.