Tiedätkö, mitä kiertotalous on? Jos et, älä huoli, et ole yksin. Monet ihmiset eivät vieläkään tunne tätä termiä. Tämä alkaa kuitenkin muuttua, kun yhä useammat ihmiset ovat kiinnostuneita löytämään keinoja ympäristövaikutustensa vähentämiseksi. Mitä kiertotalous sitten on? Pähkinänkuoressa se on talousjärjestelmä, jossa keskitytään kestävyyteen.

1. Mikä on kiertotalous ja mitä etuja sillä on?

Kiertotalouden tarkoituksena on parantaa taloudellista tehokkuutta ja luoda uusiutuvista materiaaleista arvoketjua. Kiertotalouteen liittyvät teollisuuden prosesseja, tuotantoa, kulutusta ja jätteiden käsittelyä koskevat toimet. Kiertotalous edellyttää roskaamattomuutta, tuotannon sopeuttamista tarpeisiin sekä materiaalien hyötykäyttöä. Tavoitteena on luodsuljetun kierron järjestelmä, jossa jätettä vähennetään tai se poistetaan.

Kiertotalouden hyötyjä ovat muun muassa ympäristövaikutusten vähentäminen, työpaikkojen luominen ja talouskasvun edistäminen

2. Miten voit omaksua kiertotalouden omassa elämässäsi?

Kiertotalouteen voi osallistua monin eri tavoin. Yksi tapa on tukea yrityksiä, jotka jo tekevät oman osuutensa. Toinen tapa on tehdä muutoksia omassa elämässäsi ja elää kestävämpää elämäntapaa. Voit esimerkiksi ostaa käytettyjä tavaroita uusien sijaan, vähentää ruokajätettäsi, kompostoida orgaanista jätettäsi ja kierrättää mahdollisimman paljon.

3. Mitä haasteita kiertotalous kohtaa

Kiertotalouden käsite saa yhä enemmän huomiota keinona siirtyä kohti kestävämpää tulevaisuutta. Perinteisessä lineaarisessa taloudessa luonnonvarat louhitaan maasta, niistä tehdään tuotteita, niitä käytetään lyhyen aikaa ja sitten ne hävitetään. Tämä “ota, tee, jätä” -lähestymistapa ei ole pitkällä aikavälillä kestävä, sillä se kuormittaa rajallisia resurssejamme yhä enemmän. Kiertotaloudessa pyritään sulkemaan silmukka varmistamalla, että tuotteet on suunniteltu siten, että ne voidaan helposti purkaa ja kierrättää ja että jätemateriaalit käytetään uudelleen tai käytetään uudelleen aina kun se on mahdollista. Kiertotalouteen siirtymisestä voi olla monia etuja, mutta siihen liittyy myös joitakin haasteita, jotka on ratkaistava. Yksi haasteista on se, että monet yritykset ovat edelleen suuntautuneet kohtpikemminkin kuin uudelleenkäyttöön, mikä tarkoittaa, että tuotteet suunnitellaan usein kierrätettäviksi kuin kestämään. Toinen haaste on se, että nykyistä infrastruktuuria ei ole luotu tukemaan kiertotaloutta. Yrityksillä on esimerkiksi vain vähän kannustimia muuttaa tuotantoprosessejaan, ja jätemateriaalien kierrätys- ja uudelleenkäsittelyinfrastruktuuria ei ole riittävästi.

4. Mikä rooli yrityksillä voi olla kiertotaloudessa?

Yrityksillä on tärkeä rooli kiertotaloudessa. Ne voivat edistää muutosta toteuttamalla kiertotalouden periaatteita omassa toiminnassaan. Ne voivat esimerkiksi suunnitella tuotteita, joita on helpompi korjata ja kierrättää, ja ottaa käyttöön järjestelmiä jätemateriaalien keräämistä ja kierrättämistä varten.

5. Mikä rooli kuluttajilla voi olla kiertotaloudessa?

Myös kuluttajilla on oma roolinsa kiertotaloudessa. He voivat esimerkiksi ostaa tuotteita, jotka on valmistettu kierrätysmateriaaleista tai jotka voidaan helposti korjata ja käyttää uudelleen. He voivat myös välttää sellaisten tuotteiden ostamista, jotka ovat vanhentuneita, ja pyrkiä korjaamaan rikkoutuneet tuotteet.